Toivo@Tee

Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa –hanke on käynnistynyt

Onko korona pistänyt miettimään omaa liiketoiminnan tilaa? Tulisiko sitä uudistaa tai jopa laajentaa? Alkaako koronan kanssa eläminen jo tympäisemään? Kaipaisitko juuri nyt jotain piristysruisketta uuteen aikakauteen? Toivo@Tee tarjoaa mahdollisuuden päästä osallistumaan verkossa toiminnallisiin työpajoihin, saamaan vertaistukea ja ideoita uuteen alkavaan kauteen korona-ajan jälkeen. Koronatilannetta ei pyritä ohittamaan tai vain selviämään siitä, vaan hyödynnetään yhdessä opittua ja ideoidaan sen pohjalta myös tulevaisuuden menestystekijöitä. Myös ympäristöystävällisten toimintatapojen rakentaminen kannattavuuden ja kilpailukyvyn tueksi on osa työskentelyä.

Kaksivuotinen Toivo@Tee (1.4.2021 – 31.3.2023) tukee yrittäjän hyvinvointia ja jaksamista meneillään olevassa koronakriisitilanteessa ja sen jälkeen. On tärkeää kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja sen edistämiseen sekä pohtia, miten koronakriisi on muuttanut omaa työympäristöä ja miten muutoksista selvitään myös jatkossa.

Tavoitteena on, että Toivo@Teen myötä saat yrittäjänä niin henkilökohtaista tukea kuin myös vertaistukea omaan hyvinvointiisi ja jaksamiseesi työssä. Pystyt näkemään konkreettisesti oman liiketoimintasi uusia mahdollisuuksia ja tarkastelemaan niitä myös kannattavuuden ja tuottavuuden näkökulmista.

Kahden vuoden aikana noin 80 uusimaalaista yksinyrittäjää tai mikroyrittäjää (< 10 työntekijää sis. yrittäjän) voi osallistua Toivo@Tee -hankkeeseen. Yrittäjiä otetaan mukaan toukokuusta 2021 syksyyn 2022 saakka. Ilmoittautuessasi mukaan voit jo alustavasti valita sinua kiinnostavia ja tarpeelliseksi kokemiasi osioita (ActCamps) hankkeessa. Ilmoittautumisen jälkeen olemme Sinuun yhteydessä ja sovimme henkilökohtaisesta verkkotapaamisesta (NeedCamp-työskentely) kartoittaaksemme juuri sinun tarpeitasi ja mahdollisuuksiasi osallistua. Kunkin yrittäjän polku hankkeessa voi olla erilainen. Pääset näin myös heti hankkeen alussa kertomaan omista ajatuksistasi ja koronakriisin aikana esiin nousseista kysymyksistä ja tuntemuksista. Yrittäjänä voit osallistua yhteen tai useampaan osioon niin halutessasi. Samanaikaisesti kannattaa kuitenkin osallistua vain yhteen osioon.

Kaikki hankkeen ActCamp -osiot toteutetaan pääsääntöisesti verkkototeutuksina:

  1. InCrisis – Pahasta paikasta uudistuviin tarinoihin. Osio keskittyy koetun kriisin luovaan työstämiseen sekä uusien voimavarojen ja tarinoiden löytämiseen yrittäjän ja yrityksen uudistumiseksi.
  2. UpCrisis  – Yhdessä uutta kohti askel kerrallaan.Osio keskittyy löytämään tapoja nousta kriisistä ja hahmottaa uusia mahdollisuuksia vuoropuhelussa toisten yrittäjien kanssa.
  3. PostCrisis – Kiihdyttäen hallittuun kasvuun. Osiossa konkretisoidaan liiketoiminnan uusiutumisen mahdollisuuksia ja käännetään vastoinkäymiset vahvuuksiksi.
  4. PreCrisis – Varautumisen keinoja ’tulevaisuustaskuun’.Osiossa rakennetaan korona-ajan opeista yritykselle ja yrittäjälle varautumisen keinoja ja välineitä ennakoida tulevia kriisejä.

Yrittäjä voi osallistua myös Verkkokauppakoulutukseen, jossa voi valita yksittäisiä tietoiskuja tai seminaareja eri aiheista. Yrittäjän on mahdollista myös rakentaa oma verkkokauppa työpajassa etänä koulutuksen aikana, vaikka ei omaisi aiempaa kokemusta asiasta. Yrittäjä voi myös kehittää olemassa olevaa verkkokauppaa. Verkkokauppakoulutus nivoutuu tiiviisti yllä oleviin osioihin.

Jos koit yhdenkin asian koskettavan sinua lukemassasi, älä epäröi, vaan tule rohkeasti mukaan!

 Ilmoittautuminen Toivo@Tee-hankkeeseen Lyyti-lomakkeella.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa hankkeen tiiviissä yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Novago Yrityskehityksen ja Osuuskunta Orrellan Putiikkiopiston kanssa.

Kerromme mielellämme lisää!

Tarja Kantola, Laurea-ammattikorkeakoulu; tarja.kantola(at)laurea.fi

Terhi Eskelinen, Metropolia ammattikorkeakoulu; terhi.eskelinen(at)metropolia.fi

Terja Patama, Novago Yrityskehitys; terja.patama(at)novago.fi

Sari Rauvanto-Eriksson, Putiikkiopisto; sari(at)putiikkiopisto.fi

Tämä sivusto on jatkossa Toivo@Tee -hankkeen sivusto, joka pohjaa Voi hyvin -hankkeessa luotuun sivustoon. Voi hyvin -hankkeessa tuotettu monipuolinen materiaali yksin- ja mikroyrittäjän hyvinvoinnin edistämiseksi on täällä edelleen kaikkien sivuston käyttäjien saatavilla.

 

VOI HYVIN YRITTÄJÄ

Koetko, että

– haluat vahvistaa omia voimavarojasi?
– kaipaat tukea ja työkaluja oman hyvinvointisi tukemiseen?
– vuorokauden tunnit eivät riitä kaikkeen tarpeelliseen?
– epävarmuus tulevasta toimeentulosta nakertaa omaa hyvinvointia?
– olisi hyvä löytää vertaistukea yksinyrittäjän arjen pulmiin?
– olet oman jaksamisesi äärirajoilla?

Tutustu rohkeasti sivustoon ja hyödynnä sivuston antia oman hyvinvointisi edistämiseksi!

Sivusto on luotu yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvoinnin tueksi osana Voi hyvin -hanketta. Tavoitteena on edistää Sinun yrittäjän hyvinvointia lähtien liikkeelle omien voimavarojesi ja minäpystyvyyden tunteen vahvistamisesta. Tavoitteena on, että yrittäjänä motivoidut huolehtimaan omasta hyvinvoinnistasi osana yrittäjyyden arkea ja muuta elämääsi. Sivusto tarjoaa myös monenlaisia välineitä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Voi hyvin -hankkeen tavoitteena oli myös luoda joustava malli, jolla ammattikorkeakoulut ja alueen oppilaitokset voivat jatkossakin tukea yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvointia. Näin ollen sivusto toimii myös opiskelijoiden ja ohjaajien työvälineenä heidän edistäessään yrittäjien hyvinvointia osana opiskelijoiden opintoja yhteistyössä teidän yrittäjien kanssa.

Voi hyvin -hanke oli kaksivuotinen (2018 – 2019) hanke, jota koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Kumppaneina hankkeessa olivat Kisakallio Urheiluopisto ja Uudenmaan yrittäjät. Hanke oli ESR-rahoitteinen hanke.

Tulevat tapahtumat

Ilmoittauduttuasi hankkeeseen, voit myös ilmoittautua hankkeen eri osioiden tapahtumiin.

 

Järjestämme jatkossa tapahtumia myös ilta-aikaan.

YHTEINEN INCRISIS -TARINAILTA

TORSTAINA 28.10.2021 KLO 18-20

Hankkeen kaikki osallistujat tervetulleita! Lisätietoa päivitetään tänne myöhemmin.

Järjestämme jatkossakin tapahtumia myös ilta-aikaan.

 

 

ELOKUU – LOKAKUU 2021

IN CRISIS – Pahasta paikasta uusiutuviin tarinoihin

Tapahtumia torstaisin:

Elokuu: Webinaari 12.8., Työpaja 19.8., Coachaus 26.8.

Syyskuu: Webinaari 2.9., Työpaja 9.9., Coachaus 16.9.

Lokakuu: Webinaari 7.10., Työpaja 14.10., Coachaus 21.10.

Tarinailta ja InCrisis Campin päätös 28.10

Tarkempaa tietoa aikatauluista ja ilmoittautumiset: paivi.rahmel(at)metropolia.fi

 

UP CRISIS – Yhdessä uutta kohti askel kerrallaan

Tapahtumia tiistaisin ja keskiviikkoisin:

Vertaisvoimaa työpajoista tiistaisin:

Aloitus ja yrittäjyyden haasteet 17.8., Itsensä johtaminen 31.8., Uusien ajattelumallien oppiminen / Rohkeus muutokseen 14.9.

Kahvihetki pöhinät keskiviikkoisin klo 14-15: 25.8., 8.9., 22.9. ja 6.10

UpCrisis päättäjäiset 19.10.

Tarkempaa tietoa aikatauluista ja ilmoittautumiset: marjo.ruuti(at)laurea.fi

Voit tutustua UpCrisis -materiaaleihin Tapahtuu -> Aiemmat tapahtumat -valikossa.

 

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät 24.-25.9.2021

Pandemian vuoksi yrittäjäpäivät 2020 siirrettiin pidettäviksi 24.-25.9.2021 Jyväskylässä.

Lisätietoa

 

 

Voi hyvin -hanke saanut jatkoa Toivo@Tee -hankkeella!

Ilmoittautuminen Toivo@Tee-hankkeeseen Lyyti-lomakkeella.

Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvoinnnin ja uusiutumisen edistäminen kriisitilanteessa

Toivo@Tee on saanut kahden vuoden ESR-rahoituksen 1.4.2021 alkaen. Sinulle yrittäjänä on mahdollisuus hakea osallistujaksi hankkeeseen. Kaikkiaan noin 80 yksin- ja mikroyrittäjää voidaan ottaa mukaan hankkeeseen.

Toivo@Tee:tä koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu kumppaneinaan Metropolia ammattikorkeakoulu, Novago Yrityskehitys ja Osuuskunta Orrellan Putiikkiopisto.

 

Ajankohtaista tietoa yrittäjälle myös koronatilanteessa -> Lue lisää -painike

Sivustolla välitetään Voi hyvin -hankkeen jälkeenkin tietoa erilaisista yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvointia edistävistä tapahtumista.

Tule keskusteluun

Yrittäjän paras kaveri on usein toinen yrittäjä. Arki menee sovittaessa yhteen työtä ja muuta elämää. Kivakin työ voi tuntua kuitenkin aikamoiselta puurtamiselta, eivätkä muut ihmiset lähipiirissä aina ymmärrä.