Toivo@Tee-hanke tarjoaa vertaisvoimaa selviytymiseen ja uusiin askeliin mikroyrittäjille Uudellamaalla

 

Toivo@Tee-hankkeen tavoitteena on edistää mikroyrittäjän hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteissa. Yrittäjän polku hankkeessa etenee hänen valitsemillaan toiminnallisilla osioilla, ”campeilla” ja hankkeeseen voi osallistua 80 uusmaalaista yrittäjää. Uusia yrittäjiä otetaan mukaan syksyyn 2022 saakka. Hanke toteutetaan pääosin verkossa monimuotoisin tapaamisin ja työpajoin, joissa vertaistuella on tärkeä merkitys.

Hankkeen toiminnalliset osiot:

1. InCrisis – Pahasta paikasta uudistuviin tarinoihin
2. UpCrisis – Yhdessä kohti uutta askel kerrallaan
3. PostCrisis – Kiihdyttäen hallittuun kasvuun
4. PreCrisis – Varautumisen keinoja ’tulevaisuustaskuun’

Lisäksi hanke toteuttaa verkkokauppavalmennusta ja vihreää yritysneuvontaa.

Kaksivuotinen hanke (1.4.2021 – 31.3.2023) on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama, ja hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneita ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Novago Yrityskehitys Oy ja Osuuskunta Orrellan Putiikkiopisto.

Kerromme mielellämme lisää!

  • Tarja Kantola, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu; tarja.kantola(at)laurea.fi
  • Anita Mäntynen-Hakem, hankekoordinaattori, Laurea-ammattikorkeakoulu;
    anita.mantynen-hakem(at)laurea.fi
  • Senja Niskala, hankekoordinaattori, Metropolia ammattikorkeakoulu; senja.niskala(at)metropolia.fi
  • Terja Patama, yritysneuvoja, Novago Yrityskehitys; terja.patama(at)novago.fi
  • Sari Rauvanto-Eriksson, kouluttaja, yritysneuvoja, Putiikkiopisto; sari(at)putiikkiopisto.fi

 ___

Tämä yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien hyvinvointiportaali www.yrityshyva10.fi on tuotettu Toivo@Tee -hankkeessa ja sitä edeltäneessä Voi hyvin -hankkeessa Euroopan sosiaalirahaston tuella Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimana. Portaali toimii tällä hetkellä Toivo@Tee -hankkeen sivustona tehden näkyväksi myös aiempaa tietoa mikroyrittäjien hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Hyvinvointipakkiin ja Havainnot -valikkoon on koottu eri tahoilla tuotettua tietoa, myös tutkimustietoa, yrittäjän hyvinvoinnin edistämisestä niin, että se olisi yrittäjille helposti saatavilla.

Portaali tarjoaa välineitä myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille, jotka paneutuvat mikroyrittäjän hyvinvoinnin kriittisiin kohtiin ja hyvinvoinnin edistämiseen osana opintoja. Julkaisuihin on koottu lukuisia opinnäytetöitä, jotka valottavat mikroyrittäjän hyvinvointia eri näkökulmista. Portaali kokonaisuudessaan tukee alueellista yksin- ja mikroyrittäjien, ammattikorkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden tutkimus- ja kehittämistoimijoiden yhteistyötä. 

 

Tulevat tapahtumat

Ilmoittauduttuasi hankkeeseen, voit myös ilmoittautua hankkeen eri osioiden tapahtumiin.

 

POSTCRISIS JA PRECRISIS OSIOT KÄYNNISTYNEET

MARRASKUUN 2021 ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA!

Vireystilan säätäminen jaksamista ja tuottavuutta tukevaksi -webinaari (ilmoittautuminen)

 

KEVÄÄN 2022 WEBINAARI

Ke 9.2.2021 klo 18-20

Tilaisuuden teema täsmennetään 10.1.2022 mennessä.

Voit myös yrittäjänä ehdottaa sinua kiinnostavia teemoja hankkeen tilaisuuksiin (tarja.kantola(at)laurea.fi).

Järjestämme jatkossakin tapahtumia myös ilta-aikaan.

 

Eveliina Suonsivun YAMK-opinnnäytetyö ”Yrittäjän itsensä kehittämisen menetelmät yrityksen kehittämisessä” on juuri valmistunut ja luettavissa! (ks. Julkaisut -> Opinnäytetyöt)

 

Seuraa Toivo@Tee -hanketta myös LinkedInissä!