HANKKEEN JULKAISUT & SEMINAARI- JA KONFERENSSIESITYKSET

 

Toivo@Tee -hankkeessa tuotetaan erilaisia julkaisuja tehden näkyväksi hankkeen kohderyhmän mikroyrittäjien hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteessa ja tuoden tähän tuoreita näkökulmia.

2021

Rahmel, P. 2021. Yrittäjä jatkuvan epävarmuuden keskellä. Tikissä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sydämessä. Metropolia ammattikorkeakoulu. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2021/09/16/yrittaja-jatkuvan-epavarmuuden-keskella/

 

Voi hyvin -hankkeessa tuotettua tietoa on julkaistu ja viety erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin seinaareihin ja konferensseihin.

 

2019
Kantola, T. 2019. Promoting well-being of self-employed. OLKC2019 Organizational Learning,
Knowledge and Capabilities – Conference, Brighton, UK, 24.-26.4.2019. Konferenssipaperi ja esitys.

Makkonen, A. & Ranta, L. 2019. Kohti terveyttä ja hyvinvointia – yhdessä yrittäen. Laurea Journal. Kysytty Kumppani. https://journal.laurea.fi/kohti-terveytta-ja-hyvinvointia-yhdessa-yrittaen/

Meristö, T. & Laitinen, J. 2019. Micro Entrepreneurs Preparing for the Future – Process, Tools &
Experiences. Futures Conference, Turku, 12.-13.6.2019. Kansainvälinen tulevaisuuden tutkimuksen
konferenssi. Turku, kesäkuu 2019. Konferenssipaperi ja esitys.

2018
Kantola, T. 2018. Voi hyvin -hanke yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvoinnin tukena. AMK- ja
ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Espoo, 28.-29.11.2018. Posteriesitys.

Laitinen, J. & Meristö, T. 2018. Mikroyrittäjän hyvinvointi ja tulevaisuus. Laurea Journal (ISSN 2489-
9690), Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehti. https://journal.laurea.fi/mikroyrittajan-hyvinvointi-ja-tulevaisuus/