Toivo@Tee

 

Lisäämme tänne tietoa elokuun loppuun mennessä.

Starttiwebinaarin 8.6.2021 materiaalit löytyvät jo suurelta osin Tapahtuu -> Aiemmat tapahtumat -valikosta.

Yrittäjän polku Toivo@Tee hankkeessa

Yrittäjän polku koostuu kolmesta osasta: 1. NeedCamp, ArtCamp ja Hyvinvointi ja uusiutuminen arjessa

Toiminnalliset Campit – ActCamps

Hankkeessa on neljä toiminnallista Campia: 1. InCrises Camp, 2. UpCrises Camp, 3. PostCrises Camp ja 4. PreCrises Camp sekä Verkkokauppavalmennus ja Kestävän kehityksen tuki uusiutumisessa. Aluksi on NeedCamp, eli Yrittäjien ohjaus hankkeen toimintaan.

Hankkeen eteneminen

Hankeen eteneminen

NeedCamp

 Henkilökohtaisessa verkkotapaamisesta kartoitamme juuri sinun tarpeitasi ja mahdollisuuksiasi osallistua Toivo@Tee -hankkeeseen. Pääset näin myös heti hankkeen alussa kertomaan omista ajatuksistasi ja koronakriisin aikana esiin nousseista kysymyksistä ja tuntemuksista. NeedCampit avittavat näin  hankkeen toiminnallisten osioiden suunnittelua.

InCrises – Pahasta paikasta uudistuviin tarinoihin

 Osio keskittyy koetun kriisin luovaan työstämiseen sekä uusien voimavarojen ja tarinoiden löytämiseen yrittäjän ja yrityksen uudistumiseksi.

UpCrises – Yhdessä uutta kohti askel kerrallaan

Osio keskittyy löytämään tapoja nousta kriisistä ja hahmottaa uusia mahdollisuuksia vuoropuhelussa toisten yrittäjien kanssa.

 

PostCrises – Kiihdyttäen hallittuun kasvuun

Osiossa konkretisoidaan liiketoiminnan uusiutumisen mahdollisuuksia ja käännetään vastoinkäymiset vahvuuksiksi.

PreCrises – Varautumisen keinoja tulevaisuustaskuun

Osiossa rakennetaan korona-ajan opeista yritykselle ja yrittäjälle varautumisen keinoja ja välineitä ennakoida tulevia kriisejä.

Verkkokauppavalmennus

 

Osiossa voi valita yksittäisiä tietoiskuja tai seminaareja eri aiheista. Yrittäjän on mahdollista myös rakentaa oma verkkokauppa työpajassa etänä koulutuksen aikana, vaikka ei omaisi aiempaa kokemusta asiasta. Yrittäjä voi myös kehittää olemassa olevaa verkkokauppaa. Verkkokauppakoulutus nivoutuu tiiviisti hankkeen muihin toiminnallisiin osioihin.